IMG_20200829_121828-01%5B1%5D_edited.jpg

KELULUSAN KHAS

SPECIAL APPROVAL

Pengumuman

Berkuatkuasa 16 Julai 2021 - TERTAKLUK KEPADA TEMPOH DITETAPKAN,

Panduan kebenaran masuk ke Sabah daripada Semenanjung Malaysia, Sarawak & *Wilayah Persekutuan Labuan

 

*kategori keselamatan dan kesihatan (perubatan); Essential Services dan Essential Goods; dan kecemasan atau "Review" di hospital.

 

PANDUAN MASUK / ENTRY GUIDELINE

11.jpg
22.jpg
 
33.jpg
44.jpg
7b3fb14a78ed4c61a67a03cc3fe2e0dc-0005.jpg
Document with Pen

Semenanjung Malaysia/ Sarawak

Wilayah Persekutuan Labuan

*Hanya ketegori yang tidak di benarkan masuk ke Sabah sahaja yang perlu mengisi borang kebenaran.

*Only categories that are not permitted entry to Sabah are required fill in the approval form

new.jpg

Jika ada sebarang pertanyaan anda boleh menghubungi kami di talian 088-369434 (24jam).

Tempoh proses permohonan dijangka akan mengambil masa selama 7 hari bekerja.

For any enquries, you may contact us at 088-369434 (24hours).

Application processing duration will take approximately 7 working days.

Follow & Like Us On Facebook

  • Facebook